Dijital Strateji

Dijital Strateji

Dijital strateji, bir kuruluşun çevrimiçi ortamlarda (örneğin, web ortamında) hedeflerine ulaşmak için takip edeceği yol ve planıdır. Dijital strateji, genellikle bir kuruluşun çevrimiçi varlığını yönetmek, müşterilerine ve potansiyel müşterilere bilgi sunmak ve onlarla iletişim kurmak amacıyla kullanılır.

Dijital strateji, bir kuruluşun hedef kitle ve amaçlarını belirleyerek başlar. Daha sonra, bir kuruluşun mevcut durumunu değerlendirir ve bu durumu iyileştirmek için gereken adımlar belirlenir. Bu adımlar, genellikle bir kuruluşun çevrimiçi varlığını güçlendirmek, müşterilerine daha iyi hizmet sunmak ve rakiplerinden farklılaşmak gibi amaçları içerir.